Organisaties

Silke Cottyn

CAW De Kempen - Regionaal Steunpunt Intra familiaal geweld en ouderenmis(be)handeling

Laura Candaele

CAW Zuid-West-Vlaanderen Intra familiaalgeweld

Tuur Degroote

Vlaams Meldpunt Ouderenmishandeling (Hulplijn 1712, Misbruik, Geweld en Kindermishandeling)

Chanelle Verschetze

Kind&Gezin

Contactgegevens

 • Dam 8a, 8500 Kortrijk
 • Stuur een e-mail naar de Kind en Gezin-Lijn
 • https://www.kindengezin.be
 • Bel naar de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100

Algemene werking
Kind en Gezin maakt een aantal keuzes waarbinnen de acties op het vlak van het werken rond diversiteit en kinderrechten gestalte krijgen.

Doelgroep
Kinderen en ouders.

Gill Braekeveld

Veilig Thuis

Algemene werking
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Contactgegevens
Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
Vanuit het buitenland kun je bellen naar: +31 703119007 (niet gratis)
https://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis

Nanou Baelen

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Contactgegevens

Deinze

 • RCGG - Deinze
 • Ramstraat 7
 • tel. 09 - 386.36.90.
 • fax 09 - 380.13.35.
 • website: www.rcgg.be
 • e- mail: eb.ggcr|eznied.ggc#eb.ggcr|eznied.ggc

Gent
Een overzicht van de verschillende Centra Geestelijke Gezondheidszorg vind je in de Sociale Kaart.

Algemene werking
Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt hulpverlening aan mensen met psychische problemen. In een CGG zijn er aparte teams voor volwassenen, voor ouderen en voor kinderen en jongeren. Elk team bestaat uit 1 of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. Een CGG biedt 2 soorten hulpverlening:medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening. In veel gevallen is een combinatie van beide soorten hulpverlening aangewezen. De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is dus geen opname of verblijf.

Doelgroep
Een CGG is gericht op zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen.

Neeltje Van Assche

CAW Oost-Vlaanderen - steunpunt ouderenmis(be)handeling

Daan Azou

VZW Zijn

Contactgegevens

Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
T : 02 229 38 70
eb.njizwzv|ekeim#eb.njizwzv|ekeim
Rekeningnummer: 436-6281911-56
http://www.vzwzijn.be

Delfine Carpentier
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn: Stichting Enschedese Uitdaging

 • Adres: Lonnekerveldweg 30 7524PP Enschede
 • Telefoon: Monique Beernink 06 34991134 (Manager)
 • Website: www.enschedeseuitdaging.nl
 • E-mail: ln.gnigadtiuesedehcsne|ofni#ln.gnigadtiuesedehcsne|ofni
 • Algemene werking: “De Enschedese Uitdaging is de ”sociale verbinder” tussen mensen, maatschappelijke organisaties uit de Enschedese samenleving en het plaatselijke bedrijfsleven. De Uitdaging daagt maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van de stad. De voornaamste doelstelling van de Uitdaging is het verbeteren van de levenskwaliteit van inwoners van Enschede. Inmiddels zijn er al 67 Uitdagingen actief in heel Nederland.”
 • Doelgroep: Iedereen, alle leeftijden.

Veilig Thuis

 • Telefoon: 0800 2000
 • Website: www.vooreenveiligthuis.nl
 • E-mail: ln.tsoodiuztnabarb-siuhtgiliev|ofni#ln.tsoodiuztnabarb-siuhtgiliev|ofni
 • Algemene werking: “Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel. Deze website is de eerste stap naar hulp en advies. Want het geweld houdt niet op. Niet vanzelf.”
 • Doelgroep: Iedereen, alle leeftijden.