Bronvermelding basisteksten

Candaele Laura
De Gruijter, M (mei 2010). Interculturele aspecten van oudermishandeling, hoofdstuk 3 (onderzoeksrapport). Utrecht: Verwey-Jonker instituut

Chanelle Verschetze
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling vzw(z.d.). Kindermischandeling; meldenswaard!. Antwerpen: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Geraadpleegd via http://www.vkantwerpen.be/uploadfolder/BrochureKMmeldenswaard.pdf

Tuur Degroote
Callewaert, G. (2008). Oudermishandeling, zwijgen biedt geen toekomst. Alert : Voor Sociaal Werk En Politiek., jrg. 34, nr. 3 (2008), p. 65-75.
http://www.alertonline.be/Portals/pow/alert/pdf/AT343065OZB11CG.pdf

Silke Cottyn
Van der Gucht, A. (2007). Oudermis(be)handeling. B. Coolsaet (red.), HOMage (pp 250-259) .Leuven: Van Halewyck.

Neeltje Van Assche
Callewaert, G. (2008). Ouderenmisbehandeling in de thuissituatie. Tijdschrift voor Welzijnswerk., jrg. 32, nr.294 (2008), p. 22-30.

Gill Braekeveld
Goes, A.; Schakenraad, W. Daru, S. (mei 2016). preventie en aanpak van ouderenmishandeling.
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20160512-handleiding-preventie-en-aanpak-van-ouderenmishandeling.pdf

Nanou Baelen
Messelis,E. (2015). Belang van wetenschappelijke benadering bij ouderenmishandeling. Geraadpleegd op 15 november 2017, van https://www.kennisplein.be/Documents/Belang%20van%20wetenschappelijke%20benadering%20bij%20ouderenmisbehandeling%20-%20Els%20Messelis.pdf

Daan Azou
Caroline, R. (2005). Psychisch geweld bij vrouwen in een partnerrelatie. Vrij Universiteit Brussel, Belgie.
http://www.vub.ac.be/sites/vub/files/thesis_crenckens_zijn.pdf

Delfine Carpentier
Bakker, L., Witkamp, B., Timmermans, M., Janssen, J., Lindenberg, J., Werter, A., Boerhoop, R. & Gorter, M. (25 mei 2018). Aard en omvang ouderenmishandeling – Eindrapport. Geraadpleegd op 30 juli 2018, op https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2810-ouderenmishandeling.aspx